Фітнес клуб "B Fit" - м.Хмельницький

телефон: +38 (067) 000-20-07

Правила клубу

Редакція від 01.09.2022р.

ВСТУП

Вітаємо! Ви стали Клієнтом Фітнес Клубу «B Fit» (далі - «Клуб»). Ви зробили новий крок до здорового способу життя!

Бути Клієнтом нашого Клубу - означає домагатися своїх цілей, ставати красивими та здоровими, роблячи своє життя яскравішим і цікавішим в колі однодумців.

Правила Клубу – це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов'язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу (включаючи, але не обмежуючись: Клієнтами, Гостями, відвідувачами, батьками/особами, що супроводжують неповнолітніх дітей тощо – надалі Члени Клубу) та регулюють відносини між ними.

Ці Правила відвідування Клубу обов'язкові для виконання всіма Членами Клубу. Ці Правила не є вичерпними, так як Клуб має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Члени Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу. Змінені правила поширюють свою дію на всіх існуючих та майбутніх Членів Клубу з моменту їх затвердження.

Клуб не несе відповідальності за незнання Членом Клубу будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень цих Правил не звільняє від відповідальності їх дотримуватися в повній мірі. Дані правила наявні на рецепції Клубу для можливості вільного ознайомленні з ними.

Мета Правил Клубу - встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом і Членами Клубу, створення безпечних і максимально комфортних умов для надання спортивних послуг Клубом.

Правила клубів є невід'ємним додатком до Договору на надання спортивних послуг (далі - «Договір»), що укладаються з фізичними та юридичними особами, а також - групами осіб (далі - «Клієнти Клубу»). Осіб, які відвідують Клуб як Гості Клубу, зобов'язані дотримуватися цих Правил в період перебування в Клубі. Відповідальність за дотримання Правил клуба Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя. Учасники корпоративного Договору (договір з юридичною особою) мають статус Клієнта Клубу.

Клуб не є закладом охорони здоров’я і не здійснює надання медичних послуг (оцінка стану здоров'я, спостереження і контроль стану здоров'я і т. д.). Надаючи свої послуги, Клуб керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою, спортом та фітнесом.

Клієнт Клубу гарантує, що він знаходиться в фізичному стані, який дозволяє йому виконувати активні і пасивні вправи і що фізичні навантаження не заподіють шкоди його здоров'ю. Тим самим він знімає всю відповідальність за своє здоров'я з Клубу. У разі візуального виявлення у Клієнта Клубу будь-яких захворювань, Адміністрація в праві вимагати надати довідку з закладу охорони здоров’я про стан здоров'я.

Клієнт несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і проведення медичних оглядів.

При порушенні Клієнтами Правил Клубу Адміністрація Клубу залишає за собою право припинити дію Договору, виключити з числа Клієнтів Клубу.

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ І ПОЛІТИКА ПРИНЦИПИ РОБОТИ КЛУБУ

1. Основні поняття цих Правил

1.1. «Клубні Карти» - види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, обсягом комплексу послуг, що входять у вартість даного виду членства і порядку їх надання Клубом. Види Клубних карт визначені в розділі 2 цих Правил, вартість послуг, відповідно до виду Клубної карти встановлюється прейскурантом цін Клубу, чинним на момент укладення Договору.


1.2. «Період дії Клубної Карти» - термін дії Клубної Карти (термін відвідування Клубу Клієнтом Клубу) - обчислюється від дати активації Клубної Карти і протягом періоду часу встановленого Договором.

1.3. «Замороження Клубної Карти» - можливість на період дії Договору, призупинити термін дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Карти.

1.4. «Комплекс послуг» - послуги, включені у вартість Клубної Карти.

1.5. «Додаткові послуги» - послуги, не включені у вартість Клубної Карти і надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до діючого прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.

1.6. «Кліп-карта» - певна кількість додаткових послуг, що купується Клієнтом Клубу одноразово. Вартість кліп-карт (и) знаходиться в прямій залежності від кількості додаткових послуг, що входять в неї і визначається прейскурантом цін на додаткові послуги Клубу.

1.7. «Режим роботи Клубу» - дні та години, в які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами Клубу.

1.8. «Групові заняття» - заняття, що проводяться тренерами Клубу для Клієнтів та Гостей Клубу, тривалістю від 30 до 60 хвилин в залежності від формату заняття в студіях для групових занять. Регламентується розкладом Клубу.

1.9. «Персональне тренування» (ПТ) - заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати Персональної тренування, згідно з прейскурантом цін Клубу.

1.10. «Подарункове Персональне тренування» (ППТ) – заняття з персональним тренером, з попередньою домовленість про тренування, тривалістю 30хв., для власників клубних карт чи гостьових візитів. Знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань та навичок.

1.11. «Спліт тренування 2» (СТ) - заняття з персональним тренером одночасно двох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно з прейскурантом цін Клубу.

1.11.1. «Спліт тренування 3» (СТ) - заняття з персональним тренером одночасно трьох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно з прейскурантом цін Клубу.

1.12. «Студія» - заняття, призначене для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняється від групового уроку форматом проведення заняття, який включає етапи детального роз'яснення, а також відпрацювання окремих технік / елементів. Тривалість від 30 до 60 хвилин. Проводиться за додаткову плату.

1.13. «Технічні перерви» - перерви в роботі Клубу в цілому, сауни, солярію та приміщень для проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування за нормами експлуатації.

1.14. «Гість Клубу» - фізична особа, яка не є і не була Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах наданої послуги Клієнтом Клубу, «Гостьовий візит», який запросив Гостя Клубу, або через реєстрацію на сайті. Це особа віком від 14 років. Це особа, яка ніколи не була членом Клубу, і не є діючим Клієнтом Клубу, а також раніше не відвідував жоден клуб мережі у статусі «Гостя».

1.16. «Індивідуальна послуга» - це послуга, яка надається Клієнту Клубу в тренажерному залі, в залах групових програм, залі боксу, тривалістю від 30 хвилин до 60 хвилин.

1.17. «Спеціаліст» - фахівець, який надає послугу, що складається в трудових відносинах з Клубом.

1.18. Всі поняття зазначені в пункті 1 цих Правил клубів трактуються нижче по тексту Правил відвідування Клубу в тому значенні, в якому вони визначені в пункті 1.

1.19. Поділ на глави і нумерація пунктів зроблена для зручності.

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИДИ КЛУБНИХ КАРТ, ПЕРІОДИ ЇХ ДІЇ І МОЖЛИВОСТІ ЗАМОРОЖЕННЯ КЛУБНОЇ КАРТИ.

(перелік послуг, передбачений Клубною Картою)

2.1. Види клубних карт.

2.1.1. Клубна карта «No War» безлім/ранок/день

2.2. Період дії клубних карт

2.2.1. Клубна Картка «No War» безлім 1 місяць/Клубна Картка «No War» безлім 1 місяць з фінською сауною  з можливістю продовження.

2.2.2. Клубна Картка «No War» безлім 6 місяців/Клубна Картка «No War» безлім 6 місяців з фінською сауною  з можливістю продовження.

2.2.3. Клубна Картка «No War» безлім 12 місяців/Клубна Картка «No War» безлім 1 місяць з фінською сауною з можливістю продовження.

2.2.4. Клубна Картка «No War» безлім «VIP» 12 місяців з фінською сауною  з можливістю продовження. 

2.2.5. Клубна Картка «No War» ранок 12 місяців/Клубна Картка «No War» ранок 12 місяців з фінською сауною з можливістю продовження.

2.2.6. Клубна Картка «No War» день 12 місяців/Клубна Картка «No War» день 12 місяців з фінською сауною  з можливістю продовження.

2.3. Умови можливості замороження Клубної Карти.

2.3.1. Клубна Картка «No War» безлім на 12 місяців, з можливістю замороження до 30 днів.

2.3.1. Клубна Картка «No War» безлім «VIP» 12 місяців, з можливістю замороження до 60 днів. 

2.3.2. Адміністрація клубу залишає за собою право на зміну кількості днів замороження, що буде відображено при заключенні в Договорі.

3. КОМПЛЕКС ПОСЛУГ. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ. КЛІП-КАРТА(И).

 3.1. Комплекс послуг:


Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «No War» Ранок:

1. Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 17:00 години, сб., нд., святкові дні з 9:00 до 17:00 години. (Вихід з клубу не пізніше 17:00. При недотриманні –член клубу зобов`язаний оплатити кошти за надану послугу, в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 10 хвилин).

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань, але не пізніше 16:30).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань).

4. Подарункове персональне тренування в тренажерному залі.

5. Безкоштовне користування міні сейфом, на час перебування в клубі.

6. Проведення фітнес-консультування (60 хвилин)

7. Зона боксу, кросфіту, стретчингу.

*Клубну Карту «No War» Ранок  з ФС включає додатково відвідування фінської сауни у вказані вище години відвідування Клубу.

Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «No War» Денна:

1. Відвідування клубу пн.-пт. з 12:00 до 17:00 години, сб., нд. з 12:00 до 17:00 години. (Вихід з клубу не пізніше 17:00. При недотриманні – член клубу зобов`язаний оплатити кошти за надану послугу, в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 10 хвилин).

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань, але не пізніше 16:30).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань).

4. Подарункове персональне тренування в тренажерному залі.

5. Безкоштовне користування міні сейфом, на час перебування в клубі.

6. Проведення фітнес-консультування (60 хвилин)

7. Зона боксу, кросфіту, стретчингу.

*Клубну Карту «No War» День  з ФС включає додатково відвідування фінської сауни у вказані вище години відвідування Клубу.

Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «No War» Безлім:

1. Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 22:00 години, сб., нд., святкові дні з 9:00 до 19:00 години.

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань).

4. Подарункове персональне тренування в тренажерному залі.

5. Зона боксу, кросфіту, стретчингу.

6. Безкоштовне користування міні сейфом, на час перебування в клубі.

7. Замороження (до 30 днів, але не більше 4 разів) за термін дії договору.

8. 10% на разові додаткові послуги.

9. 2 гостьових візити.

10. Проведення фітнес-консультування (60 хвилин)

11. Щоденник тренувань. 

*Клубну Карту «No War» безлім  з ФС включає додатково відвідування фінської сауни у вказані вище години відвідування Клубу.

Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «No War» Безлім «VIP»:

 


1. Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 22:00 години, сб., нд., святкові дні з 9:00 до 19:00 години.

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань).

4. Зона боксу, кросфіту, стретчингу.

6. Безкоштовне користування міні сейфом, на час перебування в клубі.

7. Замороження (до 60 днів, але не більше 4 разів) за термін дії договору.

8. Знижка -10% на разові додаткові послуги.

9. 6 персональних тренувань.

10. 5 масажів.

11. 10 рушників. 

12. 2 гостьових візити.

13. 2 фітнес-консультування (60 хвилин)

14. Фінська сауна. 

15. Щоденник тренувань. 


3.2. У Клубі діє додаткова послуга - фінська сауна. Право відвідування фінської сауни мають Клієнти, які придбали Клубну Картку «No War» безлім  з фінською сауною (ФС) / No War» День  з фінською сауною (ФС) / «No War» Ранок  з фінською сауною (ФС).

      Години відвідування фінської сауни визначаються відповідною Клубною Карткою.

*Клієнти Клубу, які користуються Клубними Картками «No War» безлім / «No War» День / «No War» Ранок, мають право здійснити обмін Клубної

Картки на відповідну клубну картку з ФС (яка включає право Клієнта відвідування фінської сауни), з відповідною доплатою згідно прейскуранту Клубу, у порядку визначеному п. 6.2.4 Правил.

3.2.1.Клієнт, Гість Клубу, можуть скористатися правом відвідування фінської сауни, шляхом придбання відповідної додаткової послуги за прейскурантом Клубу на момент її придбання, у порядку визначеному п.10.2. Правил. Термін відвідування фінської сауни, при цьому, становить 120 хв.

4. РЕЖИМ РОБОТИ КЛУБУ.

4.1. Клуб відкритий для відвідування з 7:00 до 22:00 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 19:00 (субота, неділя, святкові дні) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім святкових днів ( попередити за 24 години до закриття клубу) на інформаційних стендах.

4.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на сайті і / або рецепції Клубу.

4.3. Режим роботи чергового тренера тренажерного залу з 7:00 до 22:00 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 19:00 (субота, неділя, святкові дні)

4.4.Режим роботи фінської сауни: з 7:00 до 22:00 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 19:00 (субота, неділя, святкові дні) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім святкових днів ( попередити за 24 години до закриття клубу) на інформаційних стендах.

4.5. Подарункове персональне тренування здійснюються тільки за попереднім записом у Клубі, який призначає точний день. Даною послугою можуть користуватися Гості Клієнтів Клубу, які ще не користувалися даною послугою, віком від 14 років та при наявності оригіналу паспорта, змінного взуття та форми.

4.6. Кількість технічних перерв в роботі Клубу та / або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.

4.7. Клієнти, Гості Клубу повинні залишати Клуб не пізніше встановленого часу відвідування Клубу, відповідно до умов Договору. У разі реєстрації виходу з Клубу на стійці рецепції пізніше, ніж на 15 хвилин від встановленого часу відвідування, цей Клієнт, Гість клубу зобов`язані оплатити штраф в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 15 хвилин.

4.8. Адміністратори Клубу мають право о 21:30 (понеділок-п'ятниця) та о 18:30 (субота, неділя, святкові дні) зупинити роботу музичної техніки і LCD-панелей.

4.9. Члени Клубу о 21:50 (понеділок-п'ятниця) та о 18:50 (субота, неділя, святкові дні) повинні покинути приміщення клубу, призначені для занять( тренажерний зал, студії групових тренувань), приміщення фінської сауни для завершення роботи Клубу.

5. УМОВИ ОПЛАТИ. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТА КЛУБУ. УМОВИ ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ КЛУБНОЇ КАРТИ.

5.1. Умови оплати.

5.1.1.Оплата за послуги приймається в готівковій та безготівковій формі в гривнях.

5.2. Порядок отримання Клубної Карти та її активація.

5.2.1. Заключення Договору з Клубом тільки на підставі документа, що посвідчує особу, так як Клієнт в Клубі персоналізується.

5.2.2. Після укладення Договору Клієнти Клубу зобов'язані пройти відповідну процедуру реєстрації в Клубі: оформлення Клубної Карти, фотографування.

5.2.3. Клубна Картка є пропуском в Клуб, відвідування Клубу можливо тільки при пред'явленні Клубної Карти, вона пред'являється співробітнику служби внутрішнього контролю та адміністратору рецепції. У разі відсутності або при поломці Клубної Карти доступ до клубу ЗАБОРОНЕНО! Якщо Клієнт Клубу забув чи зламав Клубну Карту, то за нею необхідно повернутися чи відновити у адміністратора клубу.Клубна Картка не підлягає передачі іншій особі.

5.2.4. За умови оплати за Договором, активація Клубної Карти здійснюється з моменту першого відвідування Клубу або Клубна Картка активується автоматично з дати зазначеної в Договорі.

5.2.5. Клієнт Клубу зобов'язаний зареєструвати своїх Гостей на свій номер Клубної Карти, проінформувати зазначених осіб про те, що на них поширюються права та обов'язки діючих Правил Клубу. Гість проходить процедуру реєстрації у Клубі і пред'являє для цього документ, що засвідчує особу, та розписується в журналі про ознайомлення з Правилами Клубу та реєстрації Гостей. При відсутності зазначених документів Гість в Клуб не допускається. Гостьовим візитом можливо скористатися лише один раз для однієї особи.

5.3. Умови призупинення («Замороження Клубної Карти») надання послуг за Договором.

5.3.1. Призупинення надання послуг за Договором можливе на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо замороження Клубної Карти передбачене видом Клубної Карти.

5.3.2. Замороження Клубної Карти оформляється на підставі заяви Клієнта Клубу (клієнт вказує номер карти, ПІП та період, на який хоче скористуватися послугою замороження). Після закінчення строку замороження Клубної Карти дія Клубної карти автоматично продовжується.

5.3.3. «Замороження Клубної Карти» заднім числом не оформляється.

5.3.4. Мінімальний термін замороження Клубної Карти – 1 день. Загальна кількість днів замороження Клубної Карти визначається видом Клубної Карти і періодом її дії.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

6.1. Члени Клубу в праві:

6.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу, який надає їм послуги.

6.1.2. Вимагати надання якісних послуг.

6.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації за кожним видом Послуг.

6.2 Клієнт та Гість Клубу в праві:

6.2.1. Користуватися можливістю призупинення замороження Клубної Карти, в тому випадку якщо така можливість передбачена видом Клубної Карти.

6.2.2. Клієнт Клубу має право переоформити Клубну карту (оплачений обсяг послуг) на іншу особу віком від 14 років, яка не являється або не була раніше клієнтом Клубу, згідно з прейскурантом на підставі письмової заяви. Подальше переоформлення такої Картки забороняється.

Для процедури переоформлення потрібне обов’язкова присутність Клієнта Клубу та особи, на яку переоформляється договір з оригіналом паспорту, на яку переоформляється договір, оригіналом договору та чеком на сплату, клубної Картки Клієнта. Процедура переоформлення здійснюється менеджером Клубу у відділі продажу в установлений режим роботи відділу продажу Клубу.

6.2.3. Клієнт Клубу має право провести по гостьовому візиту, якщо дана послуга передбачена Клубною Картою, Клієнта чи Гостя, який раніше не користувався даною послугою раніше чи не був Клієнтом Клубу.

6.2.4. Клієнт Клубу на підставі письмової заяви має право переоформити Клубну Карту «No War» безлім / No War» День / «No War» Ранок  на відповідну Клубну Карту «No War» безлім з фінською сауною / «No War» День з фінською сауною/ «No War» Ранок з фінською сауною, з відповідною доплатою різниці у вартості згідно прейскуранту Клубу на момент обміну.

Для процедури переоформлення потрібна обов’язкова присутність Клієнта Клубу з оригіналами паспорту, договору та чеком на сплату різниці вартості переоформлення Клубної Картки.

Процедура переоформлення здійснюється у порядку визначеному п. 6.2.2 Правил.

6.3. Члени Клубу зобов'язані:

6.3.1. Перед початком відвідування Клубу, Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний пройти відповідну процедуру фотографування, заповнення анкетних даних. При відвідуванні Клубу пред'являти на рецепції і служби внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу.

6.3.2. Члени Клубу зобов'язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших Членів Клубу, порушувати чистоту і порядок, використовувати в своїй промові нецензурні вирази.

Якщо вільні або мимовільні дії Членів Клубу створюють загрозу для його власного життя і / або здоров'я, а також для здоров'я та / або життя оточуючих або суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Клубі), припинення договору з Клієнтом, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

6.3.3. Вживати і поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також курити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО.

6.3.4. Відвідувати Клуб при наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Члена Клубу ознак алкогольного та / або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

6.3.5. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.

6.3.6. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття, для проходу до роздягальні у вуличному взутті використовувати надані Клубом бахіли.

6.3.7. При відвідуванні занять в залі групових програм і занять в тренажерному залі, необхідно переодягатися в спортивний одяг і закрите змінне спортивне взуття без залишку піску чи бруду на підошві взуття. Під час занять верхня частина тіла обов'язково повинна бути закрита.

6.3.8. При укладанні Договору Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.

6.3.9. Клієнт, Гості Клубу зобов'язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров'я. При наявності гострих інфекційних і / або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.

6.3.10. При наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного і / або шкірного захворювань у Клієнтів, Гостей Клубу відвідування Клубу не дозволяється. При недотриманні цього правила, Клуб залишає за собою право тимчасово відсторонити Клієнта, Гостя Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і зажадати довідку від лікаря фахівця.

6.3.11. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей - спеціально обладнані осередки, розташовані в зоні рецепції, на час перебування в Клубі. Всім Членам Клубу рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені і залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні звільняється.

6.3.12. З метою безпеки цінних речей в Клубі передбачені спеціальні місця (міні сейфи). Зберігання речей звільняє адміністрацію Клубу від відповідальності за їх зберігання.

6.3.13. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.

6.3.14. Йдучи з Клубу, Клієнт, Гість повинен здавати ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати/поломки Клубної Карти, ключа, замка від шафи, браслета чи брелка, орендованого обладнання, Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого/пошкодженого відповідно до діючого прейскуранта цін Клубу або суму, зазначену в акті нанесення матеріальної шкоди.

6.3.15. З метою безпеки Клієнтів Клубу в Клубі здійснюється відеоспостереження. Клієнт Клубу не заперечує проти здійснення відеоспостереження в Клубі.

6.3.16. Кіно-, відео- та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНА.

6.3.17. Членам Клубу забороняється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-які інженерно-технічне обладнання.

6.3.18. ЗАБОРОНЕНО програвання власних музичних дисків Членами Клубу на музичному обладнанні Клубу.

6.3.19. ЗАБОРОНЕНО входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального на те дозволу персоналу Клубу.

6.3.20. Члени Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи та користуватися рушниками на заняттях.

6.3.21. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягальнь.

6.3.22. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.

6.3.23. Щоб уникнути заподіяння незручностей, а також попередження засмічень каналізаційних мереж, Клієнтам, Гостям Клубу, які відвідують душові, заборонено голитися в душових. Заборонено користуватися оліями, маслами, медом та скрабуючими засобами в душових та саунах Клубу.

6.3.24. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 6 років в жіночій, чоловічій роздягальнях і саунах.

6.3.25. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування та напої на території Клубу, Клієнт клубу може скористатися послугами фіто-бару.

6.3.26. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.

6.3.27. Клієнти, Гості Клубу можуть тренуватися самостійно або користуватися послугами тренерів Клубу. Члени Клубу не мають права проводити персональні тренування для інших Членів Клубу на території Клубу. При порушенні адміністрація Клубу залишає за собою право виключення з числа Клієнтів Клубу без відшкодування грошових коштів.

6.3.28. Всі додаткові послуги, що надаються після 20:00 повинні бути сплачені наперед або через мобільний додаток.

6.3.29. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.

6.3.30. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.

6.3.31. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

6.3.32. ЗАБОРОНЕНО використовувати приміщення Клубу в комерційних цілях без узгодження з адміністрацією клубу.

6.3.33. Клієнти Клубу отримують спортивних послуги. Інша діяльність, не передбачена Комплексом послуг, ЗАБОРОНЕНА на території клубу.

6.3.34. Заборонено перебування особам молодшим 14 років на території Клубу у робочій зоні (тренажерний зал, зали групових програм, роздягальні, приміщення фінської сауни), окрім перебувань в години проведення дитячих занять, дитячих заходів та проведення індивідуального тренування з тренером.

6.3.35. Заборонено знаходитися на території тренажерного залу, залу групових програм, приміщенні фінської сауни з сумками, рюкзаками, пакетами і т.д. Дані речі потрібно зберігати в особистих шафках, камерах зберігання, а цінні - у сейфах.

6.3.36. Заборонено розливати рідину по всьому приміщенні сауни (кам’янка, стіни, підлога, стеля, лавки).

6.3.37. Заборонено бити мішок для боксу ногами та без спеціальних рукавиць для боксу.

6.3.38. Заборонено відвідувати фінську сауну Клієнтам, які не оплатили послуги відвідування фінської сауни (у Клієнтів відсутня Клубна Картки з послугою сауни (ФС), або у Клієнта, Гостя відсутній разовий дозвіл на відвідування сауни (відповідний браслет).

6.3.39 Заборонено Клієнтам, які мають браслет з правом відвідування фінської сауни, передавати такий браслет іншим Клієнтам, Гостям.

6.3.40. Заборонено перелазити через турнікет(и).

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ.

7.1. Клуб має право:

7.1.1. Обмежити зони, призначені для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не пізніше ніж за 24 (Двадцять чотири) години до проведення зазначених заходів шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.

7.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.

7.1.3. Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залів і приміщень в зв'язку з проведенням в Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу.

7.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу цих Правил або умов Договору, та / або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.

7.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Членів Клубу в порядку, передбаченому цими Правилами.

7.1.6. Змінювати розклад групових занять в Клубі.

7.1.7. Міняти тренера групових програм заявленого в розкладі;

7.1.8. Міняти персональних тренерів та тренерів студії в разі їх хвороби, відпустки або звільнення / припинення співпраці;

7.1.9. Надавати Комплекс послуг і додаткові послуги із залученням третіх осіб.

7.1.10. Клуб залишає за собою право відмовити в укладення Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.

7.1.11. Клуб має право відмовити в допуску в клуб Клієнта, Гостя Клубу, у якого є заборгованість по оплаті додаткових послуг чи штрафів.

7.1.12. Клуб має право призупинити дію договору Клієнта, Гостя Клубу, який проводив рекламні компанії, розповсюджував поліграфічну продукцію, використовував приміщення Клубу не за призначенням (спортивних послуг) без узгодження з адміністрацією Клубу. Якщо дані дії мали комерційний характер, то Клуб, крім призупинення/розірвання договору в односторонньому порядку, може вимагати грошової компенсації.

7.1.13. Клуб має право просити Клієнта, Гостя пройти процедуру фотографування, якщо дана послуга не була проведена чи проведена не повноцінно по технічним причинам.

7.1.14. У випадку, якщо зазначений той факт, що Клієнт Клубу провів гостя без реєстрації гостьового візиту, Клуб має право припинити в односторонньому порядку дію договору з Клієнтом.

7.2. Клуб зобов'язаний:

7.2.1. Надавати якісні Комплекс послуг і додаткові послуги.

7.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних з недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.

7.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.

7.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання і їх відповідність санітарним правилам і нормам.

7.2.5. Надавати Клієнту, Гостю Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.

7.2.6. Надати спеціально обладнані місця для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах оренди.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Члени Клубу несуть відповідальність відповідно до даних Правил та чинного законодавства України.

8.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства Клуб відповідальності не несе.

8.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та / або майну Членів Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб і / або якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивних і / або правил техніки безпеки, порушення даних Правил. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан Клієнта, Гостя погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

8.4. Клієнт, Гість Клубу повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я та стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта, Гостя Клубу і травмами, що з'явилися результатом або отриманих в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм і т.д.

8.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих і / або цінних речей Членів Клубу.

8.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними їм особами (Гості Клубу) цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, в розмірі суми заподіяного збитку. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов'язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.

8.7. Адміністрація Клубу не здійснює контроль і не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Членів Клубу на стоянці.

8.8. У разі порушення оплати Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.

8.9. Член Клубу не може розірвати Договір, якщо укладення Договору було на пільгових умовах або в період акції. Кошти, сплачені за Клубну Картку, поверненню не підлягають. Договір, укладений на загальних умовах, підлягає розірванню на підставі законодавства України.

8.10. Після закінчення терміну дії Клубної Карти, обов'язки Клубу в частині надання Комплексу послуг вважаються виконаними, послуги вважаються наданими.

8.11. У всьому іншому, що не врегульовано Договором і Правилами Клубу, Члени Клубу повинні керуватися чинним законодавством України.

9. КОМУНІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ КЛУБУ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ КЛУБУ. КОНТАКТИ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ.

9.1. Клієнти Клубу має право звернутися до адміністрації Клубу з письмовою заявою, в якій вказується П.І.Б. Клієнта Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, № контактного телефону, індекс, адреса та підписано власноруч заявником. Адміністрація Клубу зобов'язана розглянути заяву і проінформувати Клієнта Клубу про прийняте рішення протягом 30 робочих днів з моменту.

9.2. Клієнт може звернутися через QR code EXPERENZA для зв’язку з керівництвом Клубу.

10. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОМПЛЕКСОМ ПОСЛУГ І ДОДАТКОВИМИ ПОСЛУГАМИ.

10.1. Правила використання Комплексу послуг

10.1.1. Клуб надає Комплекс послуг Клієнтам Клубу відповідно до виду придбаного Членства. До Комплексу послуг відносяться послуги, що входять у вартість Клубної Карти послуги.

10.1.2. Термін дії Комплексу послуг відповідає типу придбаної Клубної Карти.

10.2. Правила користування додатковими та індивідуальними послугами

10.2.1. До додаткових / індивідуальним послуг відносяться: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції / студії, відвідування фінської сауни і т.д. Повний перелік додаткових та індивідуальних послуг перебувають на рецепції Клубу або у адміністратора Клубу.

10.2.2. Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг індивідуальних та додаткових послуг Клієнту, Гостю Клубу.

10.2.3. Попередній запис на додаткові / індивідуальні послуги Клієнта, Гостя Клубу здійснюється особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.

10.2.4. Клієнт, Гість Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше, ніж за 2 години. Повідомити про відмову необхідно свого тренера або адміністратору Клубу. Якщо Клієнт Клубу повідомить про скасування менш ніж за 2 години, то Клуб має право стягнути з Клієнта, Гостя Клубу неустойку в розмі&

Друже, зроби ще один крок до своєї мрії.
Ми створили все необхідне для тебе, твоєї родини та друзів.
Вклавши душу для твого задоволення ми відкрили межі, які були недосяжні.
Здійснили наші бажання, щоб дбати про тебе!
Насолоджуйся!

як нас знайти

Наша адреса: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3, тел: +38 (067) 000-20-07